Condities

Lesvorm

De lessen worden wekelijks, per 14 dagen of naar wens op afspraak (bij de knipkaart) gegeven. De lessen worden individueel, in duo of in een groepje gegeven. De wekelijkse individuele lessen vormen, waar mogelijk en gewenst, een combinatie van 32 individuele lessen en 8 groepslessen per jaar. Bij andere lesvormen kunnen de groepslessen van 8 keer per jaar apart afgenomen worden.

Cursusjaar

Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Inschrijving kan ook plaatsvinden in de loop van het cursusjaar. De dagen en tijden waarop de lessen worden gevolgd worden in overleg met de leerling gekozen. Bij de individuele lessen is de lestijd in principe vast maar mag in overleg worden verzet door leerling of docent. Bij de duo- en groepslessen is de lestijd en lesdag vast en kan de les alleen verzet worden als leerlingen en docent allemaal akkoord gaan. Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt geen les gegeven. Richtlijn is de vakantieregeling voor de basisschool regio midden. Bij aanvang van het cursusjaar wordt een rooster uitgereikt met daarop de lesdag, lestijd en de vakanties. Bij wekelijkse lessen worden 40 lessen per jaar gegeven, bij lessen eens per 14 dagen 20. Als een cursusjaar meer lesweken heeft, dan kunnen deze extra lesweken vervallen door feestdagen buiten de vakanties of door de docent vrij op te nemen.

Schoolvakanties  2020-2021

Herfstvakantie 19 oktober t/m 25 oktober (43)
kerstvakantie 21 december t/m 3 januari (52 en 53)
voorjaarsvakantie 22 t/m 28 februari (8)
goede vrijdag 2 april (13)
2e paasdag 5 april (14)
meivakantie 3 t/m 16 mei (18 en 19)
2e pinksterdag 24 mei (21)
zomervakantie 19 juli t/m 29 augustus (29 t/m 34)

Inschrijvingsduur

De inschrijving voor de korte cursussen geldt voor de duur van de cursus. De knipkaart kent een geldigheid van 1 jaar en de inschrijvingsduur loopt tot de laatste les op de kaart. Voor de overige lessen geldt dat de inschrijving per jaar is. Opzeggen binnen het cursusjaar kan op 1 december en 1 maart met een opzegtermijn van een maand.

Absentie

Indien de individuele les door overmacht (ziekte, overwerk, enz.) afgezegd wordt en dit gebeurt minimaal 24 uur van te voren, dan mag de les – indien er plaats is – later in dezelfde week worden ingehaald. Indien er te laat wordt afgezegd (ook als er sprake is van overmacht), indien er in een ander geval dan overmacht wordt afgezegd (bijvoorbeeld vakantie) of indien het niet lukt in dezelfde week een inhaalles te plannen, dan is de docent niet verplicht een inhaalles te geven. Absentie bij duolessen en groepslessen kan niet worden ingehaald. Ziekte van de docent moet bij wekelijkse lessen maximaal 2 lessen per jaar worden doorbetaald. Bij lessen om de week maximaal 1 les per jaar. Bij plotselinge ziekte voor langere tijd van de leerling kan binnen het lesseizoen worden opgezegd, maar wel met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Tarieven

De tarieven worden uiterlijk 1 juli via de website bekend gemaakt. Hier vindt u ook de betalingsvoorwaarden. Het lesgeld van de jaarcursussen mag in termijnen worden betaald. De knipkaart en de korte cursussen moeten in een keer worden betaald.

Lesmateriaal

Lesmateriaal wordt in overleg met de docent aangeschaft of gehuurd. Het gaat hierbij minimaal om een degelijke fluit, een muziekstandaard, enkele muziekboeken per jaar en een apparaat op muziek op af te spelen.

AVG

Voor PR deel ik zo nu en dan foto’s of video’s van leerlingenuitvoeringen of groepslessen. Via (social) media en website.  Heb je hiertegen bezwaar, wil je dit dan schriftelijk kenbaar maken. Voor individuele opnames, vraag ik sowieso altijd toestemming per geval.
De contactgegevens van leerlingen deel ik nooit zonder overleg met derden.

Terug naar fluitlessen