Duo en groepslessen

Ik geef vooral in de vorm van 8 groepslessen per jaar les aan fluitgroepen. Deze lessen zijn er voor alle leeftijden. In deze lessen studeren we meerstemmige stukken in. Het zijn meer samenspel lessen dan specifiek fluitlessen. Deze lessen kunnen los afgenomen worden of naast andere lessen. Bij de wekelijkse individuele lessen vervangt deze groepsles de individuele les van de betreffende week. Juf & leerlingenIn deze lessen ligt het accent nog meer op met plezier samen musiceren. En van samenspelen leer je enorm veel. Want je wordt wel gedwongen om goed te tellen, goed op de zuiverheid te letten en om zo te spelen dat het mooi klinkt samen met de ander.

Duolessen geef ik momenteel niet, maar indien gewenst kunnen deze ook worden gevolgd.
Terug naar lesvormen